Irriterende naboer
Ja som overskriften ligger op til, så er der uanet fordele for at anvende støjdæmpning. Hvis du gik og overvejede om lydisolering og støjdæmpning var noget for dig så hør godt efter, for hvis du har et par irriterende naboer som skændes 24 timer i døgnet, en nabo med fire højlydte børn, en nabo der spiller ACDC for højt i weekenderne(jo man kan godt spille ACDC for højt!), eller den helt særlige slags irriterende nabo, den slags med et utåleligt overskæg og besvarer alle spørgsmål med et afsluttende eller indledende diddely doodly. Så burde du kraftigt overveje om du ikke skulle have brug for støjdæmpning til dit hus og undgå stress, dog er der ikke noget at gøre ved den irriterende nabo med overskægget ham må du udstå til evigt tid, eller i hvert fald indtil han flytter.

Ikke kun for privatpersoner med støjende naboer
Dog er det også en god ide for virksomheder at overveje om støjdæmpning kunne være løsningen på alskens problemer med støj. Trivsel og arbejdsro er en vigtigt del af at få glade og tilfredse medarbejdere, men det er ikke den eneste indikator der taler for støjdæmpning af ens virksomheds lokaler.  Lavere sygefravær og højere effektivitet fra medarbejderne er også en af de fordele der følger med at anvende støjdæmpning til ens lokaler. Dette gælder især for de virksomheder der ligger placeret i indre by og ved gader og stræder med megen trafik, eliminering af disse vil skabe de førnævnte fordele.

støjdæmpning

Det burde i hvert fald være op til kraftig overvejelse for mange af beboerne ved Nørrebro parken, om de ikke skulle til at investere i støjdæmpning inden de bliver for sindssyge af al den støj. Ja faktisk mener jeg at metroselskabet burde give dem en erstatning i form af støjdæmpning til deres lejeligheder. Men skriv gerne i kommentarfeltet om jeres egne erfaringer med støjdæmpning, eller irriterende naboer dem har vi alle!